Geen stress, wel mensen om je heen

Geen stress, wel mensen om je heen

Wat zijn, naast het belang van zingeving, de andere succesfactoren van de Blue Zones? In dit blog nemen we twee factoren onder de loep.

Balans actief – ontspanning
In de Blauwe Zones ervaren mensen minder stress. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met het feit dat er weinig industrialisatie is waardoor het leven daar op een lager tempo gaat. De samenleving is minder geïndividualiseerd dan in Nederland. Het collectief is belangrijk en dit is terug te zien in het goede sociale- en familieleven. Deze factoren bieden een veilige leefomgeving. Los daarvan blijken de langstlevenden stress te voorkomen door een positieve levenshouding met veel humor en relativeringsvermogen. Er zijn vaste rustpunten in de dagelijkse routine ingebouwd. In Ikaria doet men overdag een dutje en in Sardinië is men gewoon om elkaar in de middag te ontmoeten en een glas wijn te drinken, een moment van ontspanning én sociaal contact. Religieuze waarden of spirituele overtuigingen blijken een belangrijke rol te spelen. In Okinawa neemt men een paar momenten per dag om aan voorouders te denken en de Zevendedagsadventisten in Loma Linda bidden regelmatig en leven op zaterdag de sabbat na.

Community, sociale omgeving
In de Blauwe Zones komen familieleden en geliefden op de eerste plaats. Dit uit zich bijvoorbeeld in het in huis nemen van ouders of grootouders of bij elkaar in de buurt wonen. Ouderen blijven zo deel uitmaken van de maatschappij en wederzijdse sociale steun is gegarandeerd. Daarnaast zijn er andere sociale netwerken die gezond gedrag en steun aan elkaar bevorderen. Een voorbeeld zijn de ‘moais’ in Okinawa, groepen van vijf vrienden die zich voor het leven aan elkaar verbinden en elkaar ondersteunen. De geloofsgemeenschap, zoals die van de Zevendedagsadventisten brengt een sterk sociaal netwerk met zich mee.

Lieneke Akkerman, trainer/adviseur en coach Stavoor Pensioen in Zicht;
Roselinde van Ravestein-van Os, toegepast gerontoloog.

Terug