Gezond eten, natuurlijk bewegen

In dit blog bespreken we kort de laatste twee factoren, die in de Blue Zones leiden tot gezond oud worden: voeding en beweging.

Vooral plantaardige voeding
Elke Blauwe Zone heeft zijn eigen voedingsgewoonten. De overeenkomst met de Blauwe Zones in Sardinië, Okinawa en Nicoya is dat men veel plantaardige en onbewerkte producten eet.

Wat opvalt is dat men veelal matig is met vleeGezond etens. De adventisten uit Loma Linda eten zelfs helemaal geen vlees omdat het geloof dit voorschrijft. De mensen in Okinawa leven volgens de 80%-regel. Ze hebben er zelfs een gezegde voor: Hara Hachi Bu (stop met eten als je 80% vol zit), dat altijd voor een maaltijd opgezegd wordt. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat calorie-beperking een belangrijke rol speelt bij lang en gezond leven.
Ook in andere Blauwe Zones worden vormen van caloriebeperking teruggevonden. In Loma Linda en Nicoya eet men een caloriearm diner en in Ikaria vast men regelmatig.

Natuurlijk bewegen
De dagelijkse activiteiten en leefomgeving zet bewoners voortdurend aan tot (matig intensieve) beweging. De bewoners maken daarbij geen tot weinig gebruik van hulpmiddelen als auto’s of elektrische apparaten.Gezond eten 2

Hoewel ze veelal beroepen hebben die vragen om fysieke inspanning, zie je beweging ook terug in andere activiteiten. In Okinawa is men bijvoorbeeld dagelijks in de eigen groentetuin te vinden en in Loma Linda wandelt men vaak.

Lieneke Akkerman, trainer/adviseur en coach Stavoor Pensioen in Zicht;
Roselinde van Ravestein-van Os, toegepast gerontoloog

Terug