Helpers High

Een mooie kans voor ons allen….

In de Volkskrant van 29 januari 2016 beschreef Rachel van de Pol hoe het voor haar was om een jaar lang dagelijks een goede daad te verrichten. Uit onderzoek blijkt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat een goede, onbaatzuchtige daad voor een ander (altruïsme) je gezonder, stressbestendiger en gelukkiger maakt. Proefpersonen werd gevraagd om 2 weken lang een dagboek bij te houden van hun humeur, maar ook van hun stressvolle activiteiten en eventuele goede daden die ze verrichten voor vreemden, zoals de deur open houden voor iemand of iemand de weg wijzen op straat. Wat bleek? Op dagen dat de proefpersonen toevallig dit soort hulpvaardig gedrag vertoonden, was hun stemming beter, ongeacht de hoeveelheid dagelijkse stress.

In het artikel staan mooie voorbeelden van Helpers High: het goede gevoel dat je overhoudt aan het helpen van iemand anders. Er word ook duidelijk verwezen naar de valkuilen: zelfinzicht en grenzen kunnen stellen zijn van belang.

Wanneer werkt Helpers High bij mij….

Ik merk dat Helpers High bij mij zich aandient als ik mensen, vrijwilligers vaak van diverse (sport-)organisaties, met een kleine inspanning, een leuk spel of een ander idee verder kan helpen.  Het werkt bij mij nog sterker als ik een diep respect voel voor die personen en hun activiteiten.

En als een leuk spel uiteindelijk leidt tot een mooi moment tussen spelleider en deelnemer….

Helpers high

foto Stef

Wanneer werkt Helpers High bij jou???

Link artikel Volkskrant: http://www.volkskrant.nl/wetenschap/-je-ziet-er-goed-uit-vandaag~a4234546/

Frans Hoeke, trainer/adviseur Stavoor Pensioen in Zicht

Terug