Het Blauwe Boekje: een mix van prikkelende teksten en visueel genot

De cursus Pensioen in Zicht heeft een lange geschiedenis, al ruim 50 jaar! De wereld om ons heen is in snel tempo veranderd en u, uw organisaties en uw collega’s zijn meegegaan in die veranderingen. Wij ook! Dat ziet u terug in onze nieuwe thema’s, aansprekende locaties en digitale ontwikkelingen, aansluitend bij de vitale 60+ers van vandaag. Meer daarover elders in deze nieuwsbrief. En nu is er dan het Blauwe Boekje.

Niet overal in de wereld is met pensioen gaan een normale zaak. In de meeste Blauwe Zones werkt men gewoon door. ‘Zonder werken staat het leven stil’ zegt een 85-jarige man in de Blauwe Zone op Sardinië. Hier in Nederland moeten we, als samenleving én als individu, nog uitvinden hoe we die nieuwe levensfase zonder betaalde arbeid invullen. De meeste deelnemers aan onze cursussen beseffen wel dat de tijd van het Zwitserlevengevoel voorbij is. Het leven zonder werk is meer dan een lange vakantie. Maar wat is het dan wel? Wie ben ik zonder betaalde arbeid? Met wie wil ik me omringen? Waar wil ik me mee verbinden?

Het gedachtegoed van de Blauwe Zones kan ons helpen om op deze vragen, ieder voor zichzelf, een antwoord op te vinden. De kracht van onze cursussen is dat we de voorwaarden creëren om daarover met generatiegenoten over in gesprek te gaan. We maken daarbij optimaal gebruik van ieders levenservaring en levenswijsheid. In de cursussen laten we met filmpjes voorbeelden zien van de succesformule in de Blauwe Zones. Niet omdat we denken dat we hier de levensstijl van de Blauwe Zones kunnen kopiëren; een blauwdruk bestaat niet. Wel omdat het helpt om jezelf de vraag te stellen: welke leefstijl past bij mij (en mijn partner) in deze nieuwe levensfase?

Het Blauwe Boekje is, vinden we zelf, vooral een mooi boekje geworden. Een boekje dat je thuis, na de cursus, nog eens openslaat. Het staat vol met korte, prikkelende teksten. Het is, zoals Forest Gump ooit zei, ‘a box of chocolates’: je kunt er de snoepjes uithalen die jou aanspreken. We hebben onze informatie overal vandaan gehaald: ons eigen onderzoek (samen met Avans Hogeschool) onder deelnemers, onze deskundige inleiders, onze eigen trainers, deelnemers, internet, boeken….

Vormgever Marcel van Dijk legt de laatste hand aan het Blauwe Boekje

Het boekje telt 60 pagina’s en is opgebouwd rondom 5 thema’s, die volgens ons de essentie van de Blauwe Zones bevatten: Natuurlijk bewegen, Gezonde voeding, Sociaal kapitaal, Een doel hebben en Balans tussen actie en ontspanning. We hebben daar een zesde thema aan toegevoegd, over onze core business: Afscheid nemen, een doorstart maken. Deze thema’s vormen ook de rode (blauwe) draad in onze cursussen. We denken dat dit Blauwe Boekje een mooie tastbare en inspirerende aanvulling is op onze cursussen. Alvast veel lees- en kijkplezier!

We gunnen u graag een inkijkje in het Blauwe Boekje:

Boekje bestellen? Dat kan!
Alle deelnemers aan onze cursussen krijgen het Blauwe Boekje gratis uitgereikt. Maar ook u kunt het boekje, tegen kostprijs (€ 4,50 per stuk) en verzendkosten, bestellen. Mail naar pensioeninzicht@stavoor.nl en vermeld het aantal boekjes en het postadres waarop u de boekjes wilt ontvangen. We sturen u dan een factuur. Na betaling zullen de boekjes naar u verzonden worden.

 

 

 

Terug