Kiezen voor een gezonde leefstijl

Kiezen voor een gezonde leefstijl

In ons vorige blog hebben we laten zien dat we voor een belangrijk deel invloed hebben op groei en verval van lichaam en geest. In cijfers uitgedrukt blijkt leefstijl voor 75% te bepalen hoe oud we worden. Ons erfelijk materiaal bepaalt het andere deel (25%). In de praktijk wordt de invloed van onze genen schromelijk overschat en de invloed van onze eigen keuzes nogal eens onderschat.

De curve van Baltes werpt een licht op de manier waarop we als samenleving kijken naar ouder worden en de consequenties daarvan. Want waarom gaan we eigenlijk op de top van ons geestelijke vermogens, met gemiddeld nog 20 jaar te leven, met pensioen? Uit navraag onder cursisten van Stavoor blijkt dat zeker niet iedere babyboomer voor haar gevoel al toe is aan pensionering rond 65 jaar. Anderzijds is deze groep vaak jong begonnen met werken, sommigen op hun 14e, en is er nu wel aan toe om eigen baas over tijd en invulling te worden.

Je leefstijl is dus belangrijk. Hiermee kun je aftakeling zo lang mogelijk uitstellen en ontwikkeling de ruimte geven. Het grotere aantal gezonde jaren dat we hier voor terugkrijgen geeft ons de gelegenheid  om een zo prettig mogelijk leven te leiden. Het gaat dus voor een belangrijk deel om de keuzes die we zelf maken. Tegelijkertijd hebben ook sociale omgeving, beeldvorming in de media, de voedingsindustrie en de plaats op de maatschappelijke ladder invloed op onze mogelijkheden en leefsituatie. Deze grootheden laten we in deze blog buiten beschouwing.

Dit brengt ons terug bij de vragen wat een vitaal, goed, sociaal en betekenisvol leven eigenlijk is. Maar ook de vraag: wat motiveert en inspireert ons om ongezonde gewoontes in te ruilen voor gezonde? En wanneer roepen we om het hards Laat me, naar het prachtige lied van Ramses Shaffy?
www.youtube.com/watch?v=w24XB7ikAw8

Stavoor wil met een reeks van blogs een aanzet geven tot nadenken over onze eigen manier van ouder worden. Centraal hierbij staan de Blue Zones: gebieden op aarde waar de mensen tot op hoge leeftijd vitaal, sociaal en betekenisvol oud worden. Deze langstlevenden stellen met hun levenswijze (al dan niet bewust) de aftakeling uit en weten ruimte te geven aan groei. Kan het verhaal uit andere culturen inspiratie bieden bij het ouder worden in onze Westerse maatschappij? Volgende week meer hierover.

Lieneke Akkerman, trainer/adviseur en coach Stavoor Pensioen in Zicht;
Roselinde van Ravestein-van Os, toegepast gerontoloog. Zij liep een half jaar stage bij Stavoor, deed literatuuronderzoek naar de Blue Zones en keek mee bij PIZ cursus

Terug