Onderzoek wijst uit: partner en medecursisten van groot belang

In het najaar van 2016 zijn Demi en Sevéda, studenten aan de Avans Hogeschool, door het hele land gecrosst om 21 van onze deelnemers te interviewen. Omdat het om kleine aantallen gaat, kunnen we geen statistisch betrouwbare conclusies trekken. Toch heeft het onderzoek interessante informatie opgeleverd. De vier meest opvallende uitkomsten willen we u niet onthouden.

Niet iedereen is al aan stoppen toe

Soms krijg je, mede door de media, het idee dat stoppen met werken voor iedereen een feestje is. ‘Hoe lang moet je nog?’ en ‘Nu kun je eindelijk gaan genieten’ zijn vaak gehoorde oneliners. Uit de interviews blijkt dat iets minder dan de helft nog niet (helemaal) toe is aan stoppen of nog best een paar jaar door had willen werken. Redenen om toch te stoppen zijn een aantrekkelijke regeling, het bedrijf geeft me geen keuze, het werk is niet leuk meer (door alle veranderingen) of ik wil samen met mijn partner stoppen. En dat is een heel ander beeld dan zo’n 15 jaar geleden, toen het de gewoonste zaak van de wereld was dat je rond je 57e stopte. De overheid stimuleerde dat (VUT), zodat je plaats kon maken voor jongeren. Nu werken de meesten door tot 64 – 65, voor sommigen is dat te lang, voor anderen precies op tijd, maar dus ook voor een aanzienlijk deel te snel!

Zonder partner komt u niet!

Alle deelnemers die een partner hebben gaven aan dat de aanwezigheid van de partner bij de cursus belangrijk is. Slechts een enkeling gaf aan dat hij of zij, als het niet anders kon, ook alleen aan de cursus zou hebben meegedaan. Daarmee is nog eens bevestigd dat wat wij als een van de pijlers van onze cursussen zien, ook voor u veel meerwaarde heeft.

Medecursisten zijn van grote meerwaarde

We herkennen het uit onze cursussen: velen van u zijn blij verrast door de verrijkende groepsgesprekken, onderlinge openheid, de ongedwongen ontmoetingen buiten het programma om. U vindt herkenning in elkaar, u brengt elkaar tot inzichten en ideeën, u heeft plezier met elkaar. Voor ons is het uitwisselen van levenservaringen en levenswijsheid de basis van een succesvolle cursus. En dat zien we in uw antwoorden bevestigd.

Pensioen Inzicht

Terecht geven Demi en Sevéda hun onderzoek de naam Inzicht in Pensioen In Zicht. De meerwaarde van de cursus zit vooral in het krijgen van inzicht: meer communiceren met elkaar; ik mag nu in een ander tempo gaan leven; laat ik eerst maar eens een half jaar aankijken wat ik wil; we moeten op zoek naar een nieuwe balans in onze relatie. Tot nieuwe inzichten komen scoort hoger dan het opdoen van kennis. Dat sluit precies aan bij onze doelstelling: het bieden van enkele dagen bezinning.

Scherp blijven

De overige uitkomsten geven een bevestiging dat we goed bezig zijn en houden ons tegelijk scherp. De locaties worden over het algemeen positief beoordeeld. Het programma zit goed in elkaar: we hebben nieuwe ervaringen opgedaan zoals mindfulness, een speelse opzet, veel naar buiten, goed gebruik van multimedia. Enkele kritiekpunten zijn: tempo is te laag, ik miste de rode draad, te weinig informatie gekregen, te weinig diepgang, lange dagen. En fijn om te horen: u bent bijna unaniem erg tevreden over de trainers van Stavoor.

Uit de interviews blijkt dat mond-tot-mond reclame erg belangrijk is bij de keuze om deel te nemen aan de Pensioen in Zicht cursus. Zo gaven de deelnemers aan informatie van collega’s te hebben gehad over de cursus. Dit maakte de keuze om zich aan te melden makkelijker.

Leuk om te weten: Sevéda en Demi hebben het onderzoek afgerond en hebben als beloning een 8,5 gekregen. En terecht, want het was een flinke klus.

Demi (l) en Sevéda presenteren hun onderzoek.

Wim Ballemans, trainer/adviseur Stavoor

 

Terug